Tijdelijk en snel extra communicatieondersteuning nodig?

Mieke Kat van Kat Comm is door haar ervaring direct inzetbaar in een projectorganisatie of op een communicatieafdeling voor korte klussen én langdurige projecten.

 

Senior communicatieadviseur of webbeheerder

Heeft u (extra) hulp nodig op uw communicatieafdeling? Kat Comm vervangt de senior (marketing)communicatieadviseur, webbeheerder of perswoordvoerder. Zit u tijdelijk zonder bedrijfsjournalist? Wij helpen u graag uit de brand.

Ervaring

  • Interim communicatieadviseur bij de gemeente Tiel
    Vanaf mei 2009 vervingen we bij de gemeente Tiel tijdelijke één van de communicatieadviseurs. We hielden ons ondermeer bezig met de communicatie rond de omgevingsvergunning en de Brede School.
  • Interim communicatieadviseur bij de gemeente Uithoorn
    Via het bureau voor Overheidscommunicatie werkten we enkele maanden als communicatieadviseur op de afdeling Communicatie van Uithoorn. We organiseerden een bijeenkomst rond de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), schreven het Burgerjaarverslag, maakten persberichten en ondersteunden de communicatieadviseurs van de afdeling, bijvoorbeeld bij persgesprekken en op het gebied van crisiscommunicatie.
  • Interim communicatieadviseur project Sociaal Domein Ede
    Vanaf eind 2011 maakt de gemeente Ede serieus werk van de decentralisaties in het Sociaal Domein. Voor zowel de decentralisatie van de Jeugdzorg, de decentralisatie Awbz en de Wet werken naar vermogen (tegenwoordig Participatiewet) was ook communicatieondersteuning nodig. In maart 2012 werd Mieke Kat ingelijfd bij het project Sociaal Domein Ede. Mieke verzorgt daar alle communicatie (strategie, advies en uitvoering) van het project op online en offline gebied.

Co van Leeuwen over Mieke Kat

“Mieke weet heel goed waar ze mee bezig is, verstaat haar vakgebied. Je kunt haar rustig haar gang laten gaan en ze weet anderen te enthousiasmeren.

Onze gemeente heeft Mieke twee keer als interim communicatieadviseur bij het team Communicatie ingehuurd. De eerste keer met als specifiek aandachtsgebied het sociaal domein waar ze betrokken was bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en het opstellen van het Minimabeleid van de gemeente.

De tweede keer kwam Mieke bij ons binnen om het zwangerschapsverlof van een collega op te vangen. Dit keer ging het om teamondersteuning in de meest brede zin van het woord. Van communicatie en participatie rond allerlei projecten tot het inhoudelijk professionaliseren van onze website en de eindredactie van het tweemaandelijkse Geldermalsen Magazine. Ook deed zij in deze periode een breed onderzoek naar de kwaliteit van onze interne communicatie."

Co van Leeuwen, senior communicatieadviseur gemeente Geldermalsen