Advies nodig van een ervaren communicatiespecialist met een hands on mentaliteit?

Kat Comm adviseert en ondersteunt bij het opzetten van een communicatie-strategie, ontwikkelt communicatieplannen en voert ze ook uit. Sleutelwoorden: ‘interactief’ en ‘draagvlak’.

Ontwikkelen intern communicatieplan: interactief en met draagvlak

De gemeenten Geldermalsen en Maasdriel vroegen Kat Comm om een intern communicatieplan op te stellen. In beide organisaties kwam dit plan interactief tot stand. Medewerkers, management én bestuurders gaven hun mening en conceptversies werden gepresenteerd en besproken in werk- en afdelingsoverleggen. Het resultaat: een plan met haalbare aanbevelingen en actiepunten op het gebied van interne communicatie. Een plan ook dat breed wordt gedragen. Geen plan voor in de bureaula, maar een intern communicatieplan om samen met medewerkers en leidinggevenden mee aan de slag te gaan!

Reorganisaties

Communicatie vraagt in tijden van reorganisaties en veranderingstrajecten om een duidelijke koers. Een duidelijke communicatiestrategie en een helder communicatieplan dragen bij tot het slagen van dergelijke trajecten. Kat Communicatie heeft veel ervaringen met interne communicatie bij (cultuur)veranderingstrajecten en fusies.

Communicatieadvies in het sociaal domein

Kat Comm werkt de laatste jaren veel voor gemeenten aan projecten in het sociaal domein zoals de transitie jeugdzorg, de decentralisatie Awbz en het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Ervaring

  • Intern communicatiebeleidsplan gemeente Geldermalsen
  • Senior communicatieadviseur Werkzaak Rivierenland
  • Communicatiestrategie en -advies Transformatie Jeugdzorg in de regio FoodValley
  • Communicatieplan Herstructurering Sociaal Domein Ede
  • Interne en externe communicatieplannen voor diverse gemeenten 
  • Perswoordvoering gemeente Leerdam

Opdrachtgever over Mieke Kat

“Mieke is vanaf 2010 actief in Regio Rivierenland voor de communicatie rondom het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rivierenland. Communiceren in het CJG is van groot belang en Mieke heeft een goede rol gepakt in het communiceren naar alle betrokkenen: van raadsleden huisartsen, kinderdagverblijven, kernpartnerinstellingen en gemeenten op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Mieke stelt zich flexibel en overtuigend op. Vanuit wat zij zag wat nodig was om te communiceren gaf zij aan wat er moest gebeuren. Ze stond vooraan om geluiden over informatiebehoeften op te vangen en dat om te zetten in (creatieve) ideeën en uitingen. Mieke is door haar lange ervaring bij de overheid, benaderbaarheid voor professionals en haar up-to-date kennis over online communiceren een aanwinst voor het CJG.”

Susanna Butterman, senior beleidsadviseur Regio Rivierenland en lid van de projectgroep CJG.